hem

EEE&G Consulting (3E) är ett företag med olika verksamheter inom – handel, e-handel samt IT konsultering.

Juridisk form: kommanditbolag som idag har två komplementärer och en kommanditdelägare.
Registreringsår: 1993.

Organisationsnummer: 969601-0454
Företaget är registrerad som arbetsgivare och innehar F-skattsedel.


Företaget har sitt säte i Stockholms län på adressen:

Fållvägen 24, 17960 STENHAMRA.

Kontakt: Telefon: +46 8 560 466 69, email: info@eee.se

Historik, värderingar och fakta
Företaget 3E har sitt ursprung i Ruswendo Consulting som startade sin verksamhet 1992, med handel mellan "Russia Sweden and Indonesia". Vi som på den tiden drev företaget var Kadri Chanafiah och Jan Ericsson. Kadri är född i Indonesien och hade studerat i Moskva (till Civilingenjör inom väg och vatten) och hade goda förbindelser med forskningsinstitut NPO Rosdornii i Moskva. Jag Jan Ericsson, hade studerat till Civilingenjör på KTH i maskin och jobbat flera år med IT systemering och programmering.

Genom de personliga kontakter som fanns mot Moskva, utvecklade sig handeln starkast mot Ryssland gällande agentur för specialvägsaltet Grikol, ett slags tillsatsmedel i asfaltmassa för erhållande av själv -avisande vägbeläggning.

I början av 1990 hade Ryssland en stark utveckling inom handel i sin nyvunna liberala frihet, som även innebar en stor osäkerhet med många nya aktörer på den Ryska marknaden. Det gjordes försök att etablera olika handelsförbindelse mot Ryssland som tyvärr föll bort ganska snart då det fanns en osäkerhet och bristande kunskap om hur handeln skulle utvecklas. I ärlighetens namn ska sägas att okunskapen fanns på bägge handelssidorna.
Grikol utvecklades dock ytterligare med flera provsträckor runt Stockholm och även med export mot Island.

Olyckligtvis blev det ett handelsmotstånd i Sverige efter ett par provsträckor som visade bristande nötningsmotstånd. Det utvärderades dock aldrig fullt ut vad orsaken var till detta, men misstanken föll på tillsatsmedlet Grikol. Utvecklare och tillverkare av grikol NPO Rosdornii hävdar dock starkt att Grikol inte har någon negativ inverkan på asfaltens hållbarhet. Detta backar man upp med att man har lagt mer än 2 miljoner kvadratmeter Grikol -asfalt i Ryssland utan något som helst tecken på onormalt sönderfall. Handeln med Grikol upphörde dock helt i Sverige efter 1997.

Företaget hade under tiden omorganiserats juridiskt så att handelsbolaget Ruswendo Consulting blivit ett dotterföretag till EEE&G Consulting (3E). Då framgångarna inte höll i sig för handelssidan har företaget levt vidare, huvudsakligen genom verksamheten som bedrivits av Birgitta Ericsson i privata familjedaghemmet Fållan. En utveckling har dock skett sedan 2006 mot IT konsultverksamhet i formen ”3E informations teknologi” samt med e-handel i form av webbutiken ”3ebutiken.se” som fortfarande är under utveckling.

Namnet ”3E” har sitt ursprung i gamla familjenamn med 3st E:n som stod först i för- , mellan- och efternamn. Detta har gällt flera efter varandra följande släktled bakåt.

I dag 2008 har IT konsultverksamheten utvecklats ytterligare samt att vi förstärker marknadsföringen av Grikol mot länder utanför Sverige då vi fortfarande tror att denna produkt har en stor potential att slå internationellt.

I allt detta finns föresatser att lansera en konsultförmedlartjänst inom framförallt IT för att hjälpa många yrkesduktiga personer ut på den svenska arbetsmarknaden. Den verksamheten har arbetsnamnet ”En Hjälpande Hand”.

Förhoppningen är att företaget skall kunna utvecklas så att det kan försörja och hjälpa allt flera människor till 2010.

Vi är ett företag baserat på kristna grunder och värderingar och ser därför hjälpverksamhet som en naturlig del. Att finns till för andra och låta behövande människor ta del av vårt överflöd är något som vi strävar efter. Att vara "Blessed to be a blessing".

Som en avrundning och slutsats av de 16 gångna åren kan jag med ödmjukhet hänvisa till bibelordet i Psalm 127:1a ”…Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. …”

Jan Ericsson - 1/1 2008